Организација

Тројка је организована као нон профитна организација, и као таква њоме управља Управни Одбор. Тројка има и низ комитета који су одговорни за успешно вођење клуба и организацију свакодневних операција.

 

Ово је структура КК Тројке

 

Управни Одбори

 

Преседник: Драган Матијевић
Преседник управног одбора: Милијана Бужанин
Благајник: Ана Пучнин

Члан: Веселин Бјелаковић
Члан: Мирослав Пејић
Члан: Зоран Пиљевић
Члан: Јован Булатовић
Члан: Биљана Тишма

Члан: Александар Бјелица
Члан: Бојан Грабовац

Финансијски Комитет

Комитет је задужен да се новчана и финансијска питања нашег клуба завршавају професионално, на време и отворено.

Преседник: Драган Матијевић
Члан: Саша Бјелица
Члан: Драган Матијевић

 

Одбор Кућне Лиге

Овај одбор је задужен да се сви програми везани за Кућну Лигу извршавају на квалитетан начин и на време.

Преседник: Веселин Бјелаковић
Члан: Петар Пучнин
Члан: Драган Матијевић

 

Одбор Тренера и Такмичарских тимова

Овај одбор је задужен да се сви програми везани за Такмичарске тимове и тренере извршавају на квалитетан начин и на време.

Преседник: Јован Булатовић
Члан: Михајло Петровић
Члан: Зоран Пиљевић

Одбор за сигурност и прописе

Овај одбор је задужен да се сви Тројкини програми извршавају на безебедан, професионалан и сигуран начин.

 Преседник: Милијана Бужанин
Члан: Зоран Пиљевић
Члан: Веселин Бјелаковић

 

Одбор за дружење

Овај одбор је задужен да се организује и извршава разне активности које подржавају дружење и сардњу наше деце, родитеља, волотера, чланова и шире заједнице.

Преседник: Ана Пучнин
Члан: Сања Радовић
Члан: Неда Галин
Члан: Драган Вељко

 

Одбор за Маркетинг

Овај одбор је задужен да се организује и да представи Тројкине програме и активности нашим члановима и широј заједници.

Преседник: Небојша Јовановић
Члан: Гордана Стајић
Члан:ТБД

 

Одбор за сале

Овај одбор је задужен да се обезбеди сале и школе наопходне за извођење Тројкинџ програма и активности.

Преседник: Миодраг Шилобад
Члан: Member:

Одбор за опрему и набавке

Овај одбор је задужен да се обезбеди да се спортска опрема и реквизити, неопходни за извођење наших програма и активности обезбеде на време и у разумним ценама.

Преседник: Мирослав Пејић
Члан: Ана Пучнин
Члан: